Helges rig

Der er en række betegnelser på en råsejler som Helge, som skal ligge i rygraden på besætningen.

Som det altid har været på søen - er sikkerheden det altoverskyggende element. Det betyder blandt meget andet, at der ikke skal være tvivl om, hvad de enkelte dele af rigningen på skibet hedder, og hvad de hver især bruges til.

Rigningen består generelt af:

  • en stående rig - som er den del af riggen, som holder masten stående - dvs. forstag, bagstag, vanter
  • en løbende rig - som er den del af riggen, som mandskabet manøvrerer skibet med - dvs. faldet/draget, løberen, skøder, halstov, braser, bugline, rakkenedhal
  • blokke /kloder til udveksling, således at trækeffekten øges - kloder til halstovet, kloden til prier
  • strammere er f.eks. stagnålene, som strammer stagene

Herunder viser vi en tegning med væsentlige rig-betegnelser på dansk, som besætningen skal kunne i søvne - Hvis du trykker på billedet kan downloade billedet som pdf:

DA Helge betegn2016 150ppi 201